miercuri, 10 septembrie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 7764 ha
Intravilan: 411 ha
Extravilan: 7353 ha
Populatie: 3691
Gospodarii: 1500
Nr. locuinte: 1500
Nr. gradinite: 3
Nr. scoli: 3
Numele localitatilor aflate in administratie:
Letca Nouă, Letca Veche, Milcovăţu
Asezarea geografica:
Comuna Letca Nouă se află în Câmpia Găvanu Burdea în zona de vest a judeţului Giurgiu la aproximativ 46 km de Bucureşti şi 48 km Giurgiu
Vecini:
În nord Clejani
În sud Ghimpaţi
În est Bulbucata
În vest Mereni
Activitati specifice zonei:
Cultivarea terenuluI agricol
Zootehnie
Piscicultură
Activitati economice principale:
Agricultură
Cultivarea terenului
Creşterea animalelor
Activitate petrolieră
Morărit
Obiective turistice:
Însemnate suprafeţe cu păduri - cca 2000 ha
Văile râurilor Milcovăţu şi Glavacioc
Monument istoric de interes naţional - Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, Mitropolit Nifon din 1860 din localitatea Letca Nouă
Pădurea Vetricosu
Evenimente locale:
Târg comunal în satul Milcovăţu (sâmbăta)
Şezătoare (martie)
Hora satului (august)
Ziua comunei (8 septembrie)
Facilitati oferite investitorilor:
Fond forestier însemnat
Căi de transport accesibile (DN61)
Proiecte de investitii:
1. Modernizare DC 142
2. Modernizare drumuri de interes local
3. Introducerea reţelei de apă şi canalizare
4. Moderrnizare cămin cultural
5. Construire bază sportivă
6. Construire centru de zi
7. Modernizare iluminat public